Active Supporters

Advisers 

Mr. Rajendra Bharud

 

Adv. Prakash Patil

 

Mrs. Pranjal Patil

 

Mr. Vijay Pawar

 

Mr. Rajendra Chavhan

 

Mrs. Alpana Dubey

 

Adv. Pradip Mahanjan

 

Mr. Onkar Vaidya

 

Mr. Amit Waikar

 

Mr. Tejas Naik

 

Active Members

Mr. Rajesh Munot

 

Arch. Sharad Mahajan

 

Mr. Jaydip Patil

 

Mr. Vishal Makwana

 

Mr. Vishnukant Maniyar

 

Mr. Mahesh Gorade

 

Mr. Anil Kankariya

 

Dr. Sharad Patil

 

Prof. Ganesh Mahajan

 

Mr. Rakesh Mahajan

 

Mr. Kiran Bacchav

 

Mr. Jayashri Patil

 

Mrs. Roshani Radhakrishnan

 

Mr. Sandip Patil

 

Mrs. Hema Patil

 

Mr. Atul Lande

 

Dr. Kapil Pawar

 

Mr. Namdeo Patil

 

Dr. Kantilal Tatiya

 

Mr. Ajay Patil

 

Mr. Navin Kale

 

Mr. Amol Mahajan

 

Mr. Aashay Mahajan

 

Mr. Tekchand Sonawane