Active Supporters

Chandrakant Dada Patil

Chandrakant Dada Patil

Dr. Narendra Jadhav

Dr. Narendra Jadhav

Advisers 

Mr. Rajendra Bharud

Adv. Prakash Patil

Mr. Rajendra Chavhan

Mr. Onkar Vaidya

Mrs. Alpana Dubey

Adv. Pradip Mahanjan

Mr. Amit Waikar

Active Members

Mr. Rajesh Munot

Arch. Sharad Mahajan

Mr. Jaydip Patil

Mr. Vishal Makwana

Mr. Vishnukant Maniyar

Mr. Mahesh Gorade

Mr. Anil Kankariya

Dr. Sharad Patil

Prof. Ganesh Mahajan

Mr. Rakesh Mahajan

Mr. Kiran Bacchav

Mr. Jayashri Patil

Mrs. Roshani Radhakrishnan

Mr. Sandip Patil

Mrs. Hema Patil

Mr. Atul Lande

Dr. Kapil Pawar

Mr. Namdeo Patil

Dr. Kantilal Tatiya

Mr. Ajay Patil

Mr. Navin Kale

Mr. Amol Mahajan

Mr. Aashay Mahajan

Mr. Tekchand Sonawane